Missie / Visie

logo kaal roodWaar de Wending voor staat!

  

We zeggen dit in 1 zin.....
Het garanderen van  VEILIGHEID EN GEBORGENHEID
door een goed RELATIE
en het verzorgen van ADAPTIEF ONDERWIJS
met onderwijskeuzes op basis van  MEERWAARDE
maken het kind EIGENAAR
van de stof om zo in VERBONDENHEID
vanzelf te komen tot maximale OPBRENGSTEN

 

 

 

 

 

 

We werken volgens de principes van coöperatief leren.
De grote waarde van coöperatief leren is dat wij allemaal samen van elkaar kunnen leren. Door goed samen te werken met de organisaties onder één dak komen we tot ons gemeenschappelijk doel; kinderen begeleiden tot individuen die zich in de maatschappij staande weten te houden.

Op de Wending willen wij ons onderwijs transparant maken door goed met elkaar te praten over de ontwikkel -stappen die we samen met kinderen maken. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom voelen bij ons op school. We willen dat kinderen graag naar school gaan. Hiervoor hebben we elkaar nodig. Daarom is met elkaar praten, elkaar op de hoogte houden van wat er leeft zo belangrijk. Luisteren naar de mening en de vragen van de ander. Het betekent dat je je mening uit, naar de mening van een ander luistert en afweegt.
De volgende stap is dan om belangen af te wegen. Dit om actief democratisch burgerschaps-vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen. Kinderen worden zich bewust van eigen handelen en het vormen van een eigen mening.

 

W foto

 

logo wendinglogo kaal roodBetekenis van ons logo

De omgekeerde “I” in ons logo symboliseert – en benadrukt - beweging. Onze dynamiek. Een verantwoord “meebewegen” met ontwikkelingen in onze maatschappij. We zoeken en vinden de optimale ontwikkelingsweg die elk kind kan afleggen.

Dit is onze vertaling van het woord adaptief. Adaptief = leerkracht en leerling maken samen onderwijs. Met onze leerkrachten, als professionals, aan het roer. In goed overleg met ouders, verzorgers en alle andere betrokkenen.
De omgekeerde “I” vertalen we in onze kernwoorden:
dynamisch - inspirerend - samenwerkend - ontdekkend

Vier woorden die onze visie en passie onderbouwen.

 

Virtuele tour

visit360

youtubelogo

Inloggen

Inloggen met uw account

Gebruikersnaam
Wachtwoord